เกี่ยวกับเรา

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, GMP,HACCP โดยผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะ  ด้านความปลอดภัยในงานโดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับวิชาชีพประสบการณ์สูง รวมถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และ งานพัฒนาบุคลากรและองค์การโดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เราได้รับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ในด้านการให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรมโดยบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 

บริการให้คำปรึกษาและจัดอบรมอย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
27 / 04 / 2019
หลักสูตร สร้างวิทยากรอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (Train the trainner) เชียงใหม่

เชิญท่านที่สนใจเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา ด้านการฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน คอร์สอบรมหลักสูตร "สร้างวิทยากรอบรมความปลอดภัยในการทำงาน (Train the trainer)" ที่ เชียงใหม่   พร้อมใบประกาศนียบัตรและโอกาสในการฝึกเป็นวิทยากร

วันและเวลา: วันที่ 27-28 เม.ย 62 เวลา 8.00-16.00 น.

สนใจติดต่อ 088 252 4701

news pic
24 / 04 / 2019
หลักสูตร จป.บริหารและ จป. หัวหน้างาน กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอบรม โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารและหัวหน้างาน ++พร้อมใบประกาศนียบัตร ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันที่ 24-25 เมษายน 2562 --> จป.บริหาร   เวลา 8.30 -16.30 น.

วันที่ 26-27 เมษายน 2562 --> จป. หัวหน้างาน เวลา 8.30 -16.30 น.

สมัครได้แล้ววันนี้ที่ 088 252 4701

ผลงานของเรา

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนื่ง จำกัด ได้รับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
ในด้านการให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรม

port pic port pic port pic port pic port pic