เกี่ยวกับเรา

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, GMP,HACCP โดยผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะ  ด้านความปลอดภัยในงานโดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับวิชาชีพประสบการณ์สูง รวมถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และ งานพัฒนาบุคลากรและองค์การโดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เราได้รับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ในด้านการให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรมโดยบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 

บริการให้คำปรึกษาและจัดอบรมอย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
22 / 08 / 2562
งานพัฒนาบุคลากร วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

หลักสูตรสำหรับ Human resource Development (HRD)

  • จัดแผนอบรมตามระบบ ISO
  • ออกแบบ Training road map
  • เทคนิคการจัดอบรมแบบมืออาชีพ ฯลฯ  

โดยนักจิตวิทยาองค์การ เชี่ยวชาญงานด้านพัฒนาบุคคล

news pic
10 / 09 / 2562
การบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพผู้นำ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมในการร่วมวางแผน พัฒนา ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงาน HR อดีตผู้จัดการฝ่ายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลงานของเรา


port pic port pic port pic port pic port pic