เกี่ยวกับเรา

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, GMP,HACCP โดยผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะ  ด้านความปลอดภัยในงานโดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับวิชาชีพประสบการณ์สูง รวมถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และ งานพัฒนาบุคลากรและองค์การโดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เราได้รับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ในด้านการให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรมโดยบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 

บริการให้คำปรึกษาและจัดอบรมอย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
25 / 10 / 2019
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

วันที่ 25 -26 ตุลาคม นี้ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด 

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.coachingcm.com/th/safety/booking/4/

news pic
17 / 10 / 2562
หลักสูตร MR, DC และการทำระบบ ISO
ทีมงานทำระบบ ISO ต้องมา!
เรียนรู้งานตำแหน่งสำคัญในการทำระบบ Management Representative และ Document Control

+พิเศษ+ นศ มร.ชร. โครงการ MOU เพียงแค่แสดงบัตรนักศึกษา ลด 50 %

ผลงานของเรา


port pic port pic port pic port pic port pic