เกี่ยวกับเรา

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, GMP,HACCP โดยผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะ  ด้านความปลอดภัยในงานโดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับวิชาชีพประสบการณ์สูง รวมถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และ งานพัฒนาบุคลากรและองค์การโดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เราได้รับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ในด้านการให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรมโดยบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 

บริการให้คำปรึกษาและจัดอบรมอย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
22 / 08 / 2562
หลักสูตร "งานพัฒนาบุคลากร" วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

หลักสูตรสำหรับ Human resource Development (HRD)

  • จัดแผนอบรมตามระบบ ISO
  • ออกแบบ Training road map
  • เทคนิคการจัดอบรมแบบมืออาชีพ ฯลฯ  

โดยนักจิตวิทยาองค์การ เชี่ยวชาญงานด้านพัฒนาบุคคล

news pic
12 / 07 / 2562
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข่าวดี !! พัฒนาศักยภาพงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิญชวนชาว HR อบรมความรู้ เพิ่มเทคนิคในการจัดการงาน HRM โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานด้านบุคคล 

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.coachingcm.com/th/hrm/booking/1/

ผลงานของเรา


port pic port pic port pic port pic port pic