เกี่ยวกับเรา

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, GMP,HACCP โดยผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะ  ด้านความปลอดภัยในงานโดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับวิชาชีพประสบการณ์สูง รวมถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และ งานพัฒนาบุคลากรและองค์การโดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เราได้รับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ในด้านการให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรมโดยบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 

บริการให้คำปรึกษาและจัดอบรมอย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
23 / 01 / 2563
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

พบกับการอบรมปี 2563 ที่เชียงราย 

เชิญพี่น้องชาวเจียงฮาย อบรมพัฒนาศักยภาพในการบริหารบุคคลากรโดยนักจิตวิทยาองค์การที่มีประสบการณ์ด้าน HR มากว่า 20 ปี 

ให้ HR เป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจคุณ #HR for ALL 

ลงทะเบียนที่ https://www.coachingcm.com/th/hrm/booking/1/

ผลงานของเรา


port pic port pic port pic port pic port pic