เกี่ยวกับเรา

:: We care about your businesses ::

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม:

 • ระบบมาตรฐานสากล ISO,  GMP, และ PRODUCTIVITY
 • งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดย จป.ระดับวิชาชีพที่มีประสบการณ์
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาบุคลากรและองค์การ โดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา:

 1. รับประกันคุณภาพบริการด้าน “การให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรม”  ตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 
 2. หน่วยฝึกความปลอดภัยในงานที่ขึ้นทะเบียนกับกองความปลอดภัยในงาน  กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 3. บริษัทที่ปรึกษาได้รับรองการขึ้นทะเบียน ศูนย์ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
12 / 09 / 2021
อบรมงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 2565

** อบรมความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด พร้อมรับใบประกาศนียบัตร** Online และ On site

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับ หัวหน้างานและบริหาร (จป.) 
 • คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอกิจการ (คปอ.)

สอบถามเพิ่มเติม 065 765 4555

news pic
02 / 04 / 2022
ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล

ให้เราช่วยดูแล ระบบงานในองค์กรของคุณ "โค้ชชิ่งทีม พร้อมบริการ"

 • เตรียมความพร้อมการตรวจขอรับรองระบบ ISO 9001, GHP, HACCP (Pre audit) 
 • ตรวจขอรับรองระบบ ISO 9001, GHP, HACCP โดย Certify body co-partners
 • แนะนำการแก้สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (แก้ CAR)
 • รักษาระบบการทำงานตามมาตราฐานสากล (Maintain ISO operation systems)
 • เตรียมพร้อมการตรวจรับรองระบบประจำปี (Surveillance) 


 

ผลงานของเรา


port pic port pic port pic port pic port pic