เกี่ยวกับเรา

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม ในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบมาตรฐานสากล ISO, GMP,HACCP โดยผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะ, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และ งานพัฒนาบุคลากรและองค์การ โดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา:

  1. เรา ได้รับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรมโดยบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 
  2. เรา คือ หน่วยฝึกความปลอดภัยในงานที่ขึ้นทะเบียนกับกองความปลอดภัยในงาน             กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  3. เรา คือ บริษัทที่ปรึกษาได้รับรองการขึ้นทะเบียน ศูนย์ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 

คำสัญญาของเรา 

ให้คำปรึกษาและจัดอบรมอย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
24 / 07 / 2021
อบรมความปลอดภัยในงาน ออนไลน์

ชิญนายจ้างและสถานประกอบการส่งพนักงานเข้าอบรมตามกฎหมายแรงงาน ประจำปี 2564

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด หน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในงาน กรมสวัสดิการฯ กระทรวงแรงงาน 


จัดอบรมตามกฎหมายกำหนด แบบออนไลน์ พร้อมรับใบประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนแรงงาน

1) หลักสูตร (จป.หัวหน้างาน) 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2564

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 และ

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564


2) หลักสูตร (คปอ.) 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ 

วันที่ 24-25 กันยายน 2564 3) หลักสูตร (จป.บริหาร) 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 


 อบรมออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย ได้รับรองจากกระทรวงแรงงาน

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.coachingcm.com/th/safety/booking/4/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Tel : 065-765-4555 

Line ID : ct-team

news pic
29 / 07 / 2021
ที่ปรึกษางานระบบมาตรฐานสากล ISO

We care about your businesses. "ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO ภาคเหนือ"

เพื่อทำตามข้อกำหนดของลูกค้า หรือ ประมูลงานภาครัฐ เราพร้อมร่วมพัฒนาธุรกิจ สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า 

โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่งทีม เราเชี่ยวชาญงานระบบมาตรฐานสากล ยินดีให้คำปรึกษาและร่วมจัดทำระบบในองค์กร

สอบถามเพิ่มเติม 065 765 4555

ผลงานของเรา


port pic port pic port pic port pic port pic