เกี่ยวกับเรา

บริษัท โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริการที่ปรึกษาและจัดอบรม ในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบมาตรฐานสากล ISO, GMP,HACCP โดยผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะ, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และ งานพัฒนาบุคลากรและองค์การ โดยนักจิตวิทยาองค์การ

"มั่นใจในคุณภาพการบริการ" เหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา:

  1. เรา ได้รับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการให้บริการที่ปรึกษาและการจัดอบรมโดยบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 
  2. เรา คือ หน่วยฝึกความปลอดภัยในงานที่ขึ้นทะเบียนกับกองความปลอดภัยในงาน             กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  3. เรา คือ บริษัทที่ปรึกษาได้รับรองการขึ้นทะเบียน ศูนย์ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 

คำสัญญาของเรา 

ให้คำปรึกษาและจัดอบรมอย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

home pic
ระบบ ISO / การเพิ่มผลผลิต
home pic
ความปลอดภัยในงาน
home pic
พัฒนาบุคลากรและองค์การ

ข่าวสารและกิจกรรม

news pic
05 / 07 / 2021
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (ออนไลน์ วันที่ 29-30 มิถุนายน)

อบรมตามกฎหมายกำหนด ในรูปแบบออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย ได้คุณภาพ

ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.coachingcm.com/th/safety/booking/4/

สอบถามเพิ่มเติม 065 765 4555

news pic
24 / 07 / 2021
อบรมความปลอดภัยในงาน ออนไลน์

ผลงานของเรา


port pic port pic port pic port pic port pic